POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Podmiot, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku
z korzystaniem z usług jest Ilona Sadowska-Chyrek z siedzibą w Bydgoszczy, 85-655 Sułkowskiego 8, NIP: 5541040410, REGON: 090284450.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Dane Użytkowników Sklepu Internetowego wykorzystuje się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień, pomiaru i ulepszania usług. W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z administratorem w celu usunięcia jego danych osobowych poprzez formularz kontaktowy.

2) Sposób przetwarzania danych osobowych

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, jednak korzystanie z niektórych usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może mieć dostęp do danych identyfikacyjnych urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.

Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu i/lub aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

W przypadku udostępnienia przez Usługodawcę usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny w Serwisie i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

3) Prawa Użytkownika i Kontakt do Administratora

     Na podstawie RODO Użytkownik ma  prawo do :

  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych ( art. 15 RODO)
  •  żądania sprostowania swoich  danych osobowych (art. 16 RODO)
  •  żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)
  •  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  •  żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki udziela Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Użytkownika żądaniem.

Adres pod którym można  skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@kupczapke.pl

          

4) Wykorzystanie plików cookies

Usługodawca informuje, że używa mechanizmu plików cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację,
a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.

Usługodawca informuje, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Usługodawca wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.


Obsługujemy płatności - przelewy24